Webinar om läsutveckling och stöd

genom hela grundskolan

Ge eleverna stöd i sina läsresor

Systematisk läsutveckling genom hela grundskolan

Lexplore finns som ett stöd för att utveckla kvalitetsarbetet hela vägen från pedagog till huvudman. Genom objektiva insikter från AI-kartläggningen skapar vi översikter och statistik över måluppfyllelse och insatsbehov. Dessa kopplas sedan till elevspecifika övningar och bokrekommendationer som ämnar till att lyfta utvecklingen i hela kommunen.

pexels-cottonbro-3661193

Anmäl dig till webinar om möjligheterna med Lexplore i årskurs 7-9

Upptäck möjligheterna att arbeta vidare med läsutveckling för åk 7-9. Hör Lexplores kundansvarige Andreas Hallström, tidigare rektor tillsammans med Lexplores pedagogiska ansvariga Karin Gifvas, berätta om att systematisk följa grundskolans högre åldrar. Gäst är även Johanna Vallin från Sverkerskolan, Uppsala.

Onsdag den 25 maj
15.00-15.45
 
"Sedan vi började jobba med Lexplore har fokus på läsandet ökat lavinartat på alla våra skolor. Det har lett till utveckling av läsundervisningen där lärare i dialog med varandra, driver utvecklingen i klassrummen. Dialoger mellan skolor där alla letar efter den skola som uppnår absolut bäst resultat och vill lära sig av det. Detta är lärande på riktigt!" Tapio Liimatainen fd Biträdande förvaltningschef, Lidingö

Varför Lexplore genom hela grundskolan?

Särskilt stöd sätts in för sent

Lexplore finns där som stöd för att hjälpa alla elever

Andelen elever som får särskilt stöd är högst i årskurs nio, vilket innebär att stödet sätts in i slutet av grundskolan. Särskilt stöd är vanligare bland pojkar än bland flickor. Mönstret har sett likadant ut de senaste åren. Det visar ny statistik från Skolverket om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2021/22.

Fresh Folk Teaching
Teckning15_6c6b70e5-3109-4bb3-9965-2e531a42f325

Utveckla läsningen under hela grundskolan

Learn-to-read till Read-to-learn

Eleven utvecklar sin läsning genom hela skolgången​ och läsningen är en nyckel till framgång i alla ämnen. Därför är det viktigt med ett verktyg för läsutveckling i hela grundskolan på individ-, klass-, skol- och huvudmannanivå.
1637176070386

Vill du veta mer?

Prata med oss om hur läsplattformen kan hjälpa er med läsutvecklingen.