AI och Lexplore

AI - den perfekta lärarassistenten?

Intelligenta maskiner och robotar har fascinerat människan sedan, åtminstone, antiken. Sedan 1950-talet har forskning om artificiell intelligens pågått och idag är den en del av vår vardag utan att vi kanske märker det. 

Öka din kunskap om AI! 

  • AI i vardagen
  • Vad är AI? 
  • AI i samhället idag och imorgon
  • AI i skolan