Välkommen på AI-seminarium! 

Vill du veta mer om AI, vad det är, hur det används i samhället idag och få konkreta exempel på hur det kan underlätta för elever och lärare är du varmt välkommen på ett seminarium om AI.

Talare under seminariet 

Under seminariet möter du någon av forskarna på Lexplore: Mattias Nilsson Benfatto eller Gustaf Öqvist Seimyr. De kommer att berätta mer om AI i allmänhet och hur det kan användas i skolan.  

Sara Penje är utvecklingschef på lärande och kulturförvaltningen på Lidingö stad. Sara kommer att berätta mer om hur Lidingö arbetar med digitalisering och AI i skolan. 

Eva Svensson, rektor på Sandbergska Competens berättar hur de använder Lexplore i sin skolvardag. 

Bo Kristoffersson, CEO på Lexplore Nordic, modererar seminariet och berättar om hur AI kan användas i praktiken. Inom vilka två områden kommer AI främst att påverka pedagogiken? Hur kommer skolans professioner att påverkas och förändras av AI?

Seminarierna är kostnadsfria men för att komma under SETT-dagarna behöver inträde till mässan betalas. 

Frukostseminarium 
26 mars kl. 08.00-09.00. Frukost serveras från kl. 07.30. 
Plats: Fleminggatan 20, 5 tr, Stockholm

Eftermiddagsseminarium
10 april kl. 13.30-14.30
Plats: SETT-dagarna, Kistamässan. Observera att inträde till mässan måste betalas. 

Välkommen!