Lasformagan - nyckeln till likvardigheten

 

Så når fler elever målen med färre resurser 

Denna guide går igenom flera viktiga ämnen såsom likvärdighet i skolan, läsgaranti och vilka insatser som behövs för att nå målen.

Vi berättar om hur ni som skolorganisation kan arbeta systematiskt med läsutveckling. Men också hur några av skolorna som använder sig av Lexplore arbetar och vilka resultat de ser. 

  • Läsförmågan som förutsättning 
  • En skolchef berättar 
  • Läsgaranti med Lexplore
  • Den likvärdiga skolan