Att arbeta systematiskt med resultat

Att screena och få resultat, men vad gör man med informationen?

"Det finns mycket i Lexplore den enskilde pedagogen kan använda sig utav för att hjälpa sina elever nå så långt som möjligt i deras läsning"

Lexplore har intervjuat Susanna "Sanna" Asp som är förstelärare och arbetar på Strandskolan som tillhör Norra rektorsområdet i Kristinehamn. Kommunen började arbeta med Lexplore höstterminen 2019. 

Susanna berättar om det motstånd som fanns i början av denna förändringsresan, men hur det nu har landat i ett fint arbete kring läsutvecklingen.  

- Uppstarten var blandad. Vi pedagoger på samtliga skolor fick informationen om att vi skulle screena elever enligt Lexplore. Vi fick anmäla oss intresserade 1 – 2 st/skola för att bli screenare. Jag blev screenare för Strandskolan.

Susanna berättar att hela konceptet tidigt möttes av motstånd och mycket negativa känslor. Att det var mycket ifrågasättande kring hur det här skulle hjälpa pedagogen i sin undervisning och bedömning då det är byggt på AI.

 - Jag blev istället mer intresserad av dels Lexplore, men också hur jag skulle kunna vända inställningen hos mina kollegor runt om på skolorna för att se det är som en del i vår undervisning och bedömning.
 
 Hur har införandet av Lexplore påverkat ert arbete med läsning?
 
 - Det tog sin tid för att befästa och göra arbetet med Lexplore som en del av vår undervisning. Ju mer vi blev insatta i arbetet och lärde oss, ju mer kunde vi använda oss av materialet. Resultaten av screeningen har legat som grund för främst de röda och gula eleverna i pedagogens planering av läsinlärning.
 
 Arbetet med Lexplore har också bidragit med andra värden som Susanna inte hade förväntat sig.
 
 - Det har bidragit till så intressanta och givande diskussioner i arbetslaget. Diskussioner som har utvecklat oss och vår undervisning. Vi sitter med resultat och gör analyser som ger god effekt på arbetet med våra elever.
Lexplore 1

Vad tycker eleverna om att arbeta med sin läsutveckling med hjälp av Lexplore?

- Eleverna på F – 3 på min skola har alltid älskat att jobba med Lexplore. Alltifrån att bli screenade, till läsandet i läslistorna för att sen få läsa böcker på sin nivå i Stjärnsvenska – biblioteket.

“Det är en sak att screena och få resultat, det viktiga är vad man gör med den informationen. Att se Lexplore och tekniken som en del av min planering och bedömning, istället för att vara kritisk. Det är alltid bra att få så objektiv bedömning som möjligt, och det erbjuder Lexplore.”
Lexplore
Susanna Asp
Förstelärare, Strandskolan, Kristinehamns kommun
"Det har bidragit till så intressanta och givande diskussioner i arbetslaget. Diskussioner som har utvecklat oss och vår undervisning. Vi sitter med resultat och gör analyser som ger god effekt på arbetet med våra elever."
Lexplore 1-1
Susanna Asp
Förstelärare, Strandskolan, Kristinehamns kommun

Vad är ditt medskick till andra om Lexplore Susanna?

 - Det finns så mycket med Lexplore den enskilde pedagogen kan använda sig utav för att hjälpa sina elever nå så långt som möjligt i deras läsning, men också arbetet i arbetslagen. Det är en sak att screena och få resultat, det viktiga är vad man gör med den informationen. Att se Lexplore och tekniken som en del av min planering och bedömning. Det är alltid bra att få så objektiv bedömning som möjligt, och det erbjuder Lexplore.

Lexplore tackar Susanna för sitt kloka delande och önskar henne och alla kollegor lycka till i sitt fortsatta arbete med läsutveckling!

Du kan höra Susanna berätta mer i denna podcast!

Tack vare AI-teknik som mäter elevers ögonrörelser kan lärare i Kristinehamn upptäcka lässvårigheter mycket tidigare och ge barnen rätt stöd. Men vad innebär det i praktiken att använda ett nytt digitalt verktyg i skolan? Hur kan de nya verktygen frigöra mer tid i undervisningen som gynnar både lärare och elever? Och hur kommer det sig att de lyckades vända tveksamheten till applåder från andra lärare? 

Programledare: Maria Widar

Producent: Jörgen Martinsson

Speaker: Lena Saltberg 

Medverkande: Catarina Kristhammar, Sanna Asp och Johan Lönnberg.

AI stöttar skolan
En podd av Våga digitalt

Ta nästa steg och hör mer om vad Lexplore kan göra för er

I ett möte med oss kan vi berätta mer om hur det kan se ut i din organisation med Lexplore