Nygårdsskolan och Lexplore

erbjuder möjlighet för varje enskild elev - med såväl låga som höga resultat

"Lexplore är ett tidseffetivt sätt att screena alla elevers läsutveckling på skolan"

Anna

Lexplore har intervjuat Sara Skagerström, rektor, Anna Hillberg, förstelärare/speciallärare, Helena Eklund, Fokusbibliotekarie Nygårdsskolan i Linköping kommun. 
 

Vi ställde frågan om varför Nygårdsskolan började använda Lexplore? Och får berättat om att Lexplore är ett tidseffektivt sätt att screena alla elevers läsutveckling skolan. Eftersom programmet bygger att man utnyttjar AI kan en stor mängd data genereras med liten tidsinsats.  


- Verktyget erbjuder också möjlighet för varje enskild elev - elever med såväl låga som höga resultat  - att träna sin nivå för att stimulera till fortsatt utveckling. Vi når därför en hög grad av likvärdighet vad gäller rätt insatser till varje elev, med hjälp av lexplore.  

 Hur var uppstarten med Lexplore på er skola?
 
 - I uppstarten låg mycket ansvar att screena specialläraren - detta har vi senare utvecklat att vi har en lexploregrupp där vi delar upp screeningen. Lärarna fick i uppstarten ta del av instruktionsfilmer från lexplore för att förståelse för vad programmet erbjuder. En del klasser inbjöd också till föräldramöten där instruktionsfilmer för föräldrarna visadesDet var viktigt att allt inte låg lärarna utan att det fanns andra som kunde screena och sedan lästräna med eleverna.  
Nygård 2_D1N5088 (1)

Hur har införandet av Lexplore påverkat ert arbete med läsning?

- Skolbibliotekets funktion som läsutvecklande pedagogisk resurs har tydliggjorts genom att beståndet har organiserats i läsnivåer som matchar elevernas läsnivåer.  Detta slår igenom i allt annat läsutvvecklande klassrumsarbete  - tex parläsning, gruppläsning, enskild läsning - där biblioteket servar lärare och elever med böcker som direkt ligger i funktionell nivå med varje enskild elev.  
 

“Det har bidragit till att elever och lärare pratar mer i detalj om vilka förmågor läsning består av samt hur man utvecklar dessa förmågor - dvs det didaktiska samtalet mellan lärare och elever har ökat samt elevernas egen förmåga att analysera sin egen läsning”
Sara Skagerström, Anna Hillberg, Helena Eklund
Nygårdsskolan, Linköping
"Skolbibliotekets funktion som läsutvecklande pedagogisk resurs har tydliggjorts genom att beståndet har organiserats i läsnivåer som matchar elevernas läsnivåer"
Sara Skagerström, Anna Hillberg, Helena Eklund
Nygårdsskolan, Linköping

Vad tycker eleverna om att arbeta med sin läsutveckling med hjälp av Lexplore?

 - Eleverna ser generellt fram emot själva testtillfällena och tycker det är spännande. Konkret blir testtillfällen en av de chanser eleverna har att visa att de är redo att levla till mer avancerad läsning bland bibliotekets böcker. Det finns ingen elev som läser en bok fel nivå.  
 

Har arbetet med Lexplore bidragit med något som ni inte hade förväntat er?

- Det har bidragit till att elever och lärare pratar mer i detalj om vilka förmågor läsning består av samt hur man utvecklar dessa förmågor - dvs det didaktiska samtalet mellan lärare och elever har ökat samt elevernas egen förmåga att analysera sin egen läsning.

Har ni ett specifikt läsutvecklingsarbete  er skola som ni vill dela med er av?  

- Vi har ett skolbibliotek som organiserats i läsnivåer och som matchas direkt till elevernas resultat i Lexplore för de olika årskurserna!

 

Vi på Lexplore tackar Nygårdsskolan för alla era kloka insikter och denna intervju! Stort lycka till med ert fortsatta läsutvecklingsarbete!

DSC_5822 (1)

Ta nästa steg och hör mer om vad Lexplore kan göra för er

I ett möte med oss kan vi berätta mer om hur det kan se ut i din organisation med Lexplore