Läsförmågan lyfter i Arjeplog

Stora förändringar genom läsprojekt

Läsförmågan lyfte genom läsprojekt i kommunen, lett av Specialpedagog Eva Bergström.

Foto över Silverskolans skolor av Johan Fjellström
Foto över Silverskolans skolor av Johan Fjellström

Lexplore har intervjuat Eva Bergström, specialpedagog grundskolan och Fredrik Westerlund, utbildnings- och kulturchef, Arjeplogs kommun. 
 

Efter att Eva Bergström, specialpedagog i Arjeplogs kommun, berättat om ett lyckat läsprojekt i kommunen vid en av de nätverksträffar som Lexplore anordnar för sina projektledare, bestämde vi oss för att intervjua henne och Fredrik Westerlund Utbildnings- och kulturchef om vad som varit framgångsrikt med Lexplore som de haft till stöd för sitt läsutvecklingsarbete sedan läsåret 2020/2021. 

_J0X8397-3
Fredrik Westerlund, Utbildnings- och kulturchef, Arjeplogs kommun
Vi började med att fråga Fredrik, utbildningschef om varför man valde att arbeta med Lexplore i Arjeplog? 
 
 - Vi har, som många andra, oroat oss för hur det egentligen ser ut med elevernas läsförmåga och jag letade därför efter ett enkelt sätt att undersöka och följa elevernas utveckling. Vi hittade Lexplore, resonerade i elevhälsan och efter en demo bestämde vi oss för att ge det en chans. 
 
Eva som är specialpedagog mot grundskolan och även den som gör pedagogiska läs- och skrivutredningar blev nyfiken och var med under demonstrationen. Efter den så valde vi att prova införandet av Lexplore, berättar hon. 
 
Eva berättar vidare om uppstarten med Lexplore. 
 
 - Den fungerade bra. Det enda som har tagit lite tid var att få med alla lärare. Men vi kom överens om redan från start att det var jag som skulle vara aktiv i screeningen och i analysen och endast delge resultatet. Jag skulle försöka väcka lärarnas intresse lite eftersom, för att de inte skulle bli stressade. Detta gjorde att lärarnas nyfikenhet har väckts lite olika. Vissa lärare var intresserade tidigt medan andra har upptäckt Lexplore på senare tid. 
 
Fredrik berättar också att Eva som fick uppdraget att driva införandet var väldigt engagerad redan från start och att de räknade med att det skulle få vara något av en ”one man show” tills alla själva såg resultaten och kunde använda dem för att intressera lärarna för arbetet. 
  

Gemensamt säger de båda att införandet av Lexplore kanske inte gett så mycket i de breda leden, men det har gett elevhälsan värdefulla insikter och grund för att börja förändra deras arbete med läsning på riktigt.

"När de sedan tycker att läsningen är jobbig och de funderar på om de har läs- och skrivsvårigheter så blir de väldigt överraskade när de inte har svårigheter utan att det beror på för lite träning"
Eva Bergström
Specialpedagog grundskolan, Arjeplogs kommun

Vad tycker eleverna om att arbeta med sin läsutveckling med hjälp av Lexplore?

 - Med dessa läslistor har det fungerat bra. De flesta elever har läst utan att klaga. De elever som tyckt att det varit lite jobbigt men har fått se sin utveckling har blivit väldigt stolta över sitt arbete. Det har gjort att de sett ett syfte med läslistorna och att arbeta metodiskt med läsning. 

Många av eleverna, främst i de högre åldrarna, förväntar sig att de ska kunna läsa enkelt utan att träna. När de sedan tycker att läsningen är jobbig och de funderar på om de har läs- och skrivsvårigheter så blir de väldigt överraskade när de inte har svårigheter utan att det beror på för lite träning, berättar Eva. 

Har arbetet med Lexplore bidragit med något som ni inte hade förväntat er?

Eva berättar, vårt första projekt med att läsa extra mycket gav inte så stora skillnader för eleverna i de högre åldrarna medan projektet med läslistorna inte gav lika bra utslag på de yngre eleverna. Så Lexplore blir ett viktigt verktyg i arbetet med att analysera våra projekt och för att kunna ändra och anpassa efter eleverna. 

När vi frågar Fredrik om han som huvudman kan se något han inte förväntat svarar han att det främst är hur snabb och stor skillnad läsprojekt kan göra för yngre elevers läsförmåga. 

Ni har fått till ett läsarbete på hela skolan, Eva kan du berätta om det? Vad gör ni och med vilka elever? 

- Under föregående läsår så väcktes ett intresse vilket gjorde att jag fick visa programmet och elevernas resultat på ett möte APT-möte, där alla var samlade. De blev intresserade och de flesta såg att elevernas resultat dalat. Precis som det ser ut i hela Sverige. 

Vi körde ett projekt under vårterminen där jag innan projektet screenade alla elever från åk 1-8 för att sedan screena igen efter projektet. Projektet bestod i att vi uppmanade alla att läsa varje dag. Även hemma. Vissa klasser gjorde ett rejält framsteg medan andra inte ökade så mycket. Men rent generellt så blev elevernas resultat bättre. 

Detta gjorde att jag fått igång ett nytt projekt i höstterminens start där alla elever från åk 2-9 läser Lexplores läslistor minst 10 minuter varje dag (eller försöka varje dag) under 3 veckor. Jag har sedan screenat dem efter läsprojektet. 

Kan ni se att era gemensamma läsinsatser i läsprojektet för eleverna gjort skillnad, berätta gärna om det? 

Eva berättar att den största skillnaden är att eleverna får en bättre förståelse för det de läser. Även om vissa elever tappat i hastighet så har de en större förståelse. Men vissa av eleverna har ökat både i hastighet och förståelse. Vissa av eleverna med läs- och skrivsvårigheter har gjort fantastiska utvecklingar. 

Däremot så ser hon att intensivläsning med årskurs 2 inte har gynnat elevernas resultat utan de flesta har tappat i sin läsning. Både i förståelse och hastighet. Detta har gjort att de där kommer att fokusera på att läsa i böcker i stället för läslistorna. Detta kommer de att göra under några veckor och sen kommer hon att testa dem igen. 

De kommer även att köra ett längre projekt med intensivläsning för de elever som fortfarande ligger lite lågt. 

"Den största skillnaden är när jag får visa eleverna vilket otroligt fint resultat de har fått. Att deras arbete med läslistor har gett ett bra resultat. De blir otroligt stolta och nöjda vilket ger dem en positiv bild av sig själv som läsare", säger Eva. 

"Arbetet med Lexplore har gett elevhälsan värdefulla insikter och grund för att börja förändra vårt arbete med läsning på riktigt"
Fredrik Westerlund
Utbildnings- och kulturchef, Arjeplogs kommun

Avslutningsvis berättar Fredrik att de har fått upp ögonen för hur stora förändringar även relativt begränsade läsprojekt kan leda till, och det tack vare att de nu kan mäta snabbt, enkelt och ofta.

Och Eva hoppas att de kan börja varje termin, eller i alla fall läsår, med samma typ av intensivläsning som de nu haft för att få i gång avkodningen hos eleverna.

- Det ska bli intressant att utvärdera i slutet av läsåret om eleverna kunde bibehålla sin läsning även efter projektet, säger hon. 

 

Vi på Lexplore håller med, vi ser fram emot att följa Arjeplog kommuns fina arbete framåt och tackar för att ni delar med er av ert framgångsrika arbete för era elevers läsutveckling!

Ta nästa steg och hör mer om vad Lexplore kan göra för er

I ett möte med oss kan vi berätta mer om hur det kan se ut i din organisation med Lexplore