Att arbeta systematiskt med resultat

Möt en rektor som valt att satsa på läsutvecklingen

"Vi har med hjälp av Lexplore hittat svaga läsare som har andra strategier för att klara skolan och då även funnit elever som vi testat vidare och även remitterat till logoped som vi inte hittat med våra tidigare testmetoder. "

Lexplore har intervjuat Anna Rothzén, rektor på högstadieskolan Nordinskolan i Smålandsstenar. Det är en skola som ligger i en liten ort med ett upptagningsområde som omfattar tre landsbygdsskolor och en skola i samhället. 

Skolbild (1)

Enkel uppstart!

Anna berättar om uppstarten med Lexplore som hon upplevde var enkel. "Vi installerade kameran (eyetracker) och dator i ett rum som tidigare använts av IT och pedagogerna gick sin utbildning. Sedan satte vi igång."

- All personal fick en genomgång av vad som skulle hända eftersom eleverna lämnade ordinare lektion för ca 5 min testning. 

Varför började ni arbeta med Lexplore på er skola? 
 
- Vi valde att arbeta med Lexplore för att vi såg i våra analyser av resultaten att elevernas läsförmåga dalade. De presterade sämre på läsförståelse. Vi ville då få ett arbete med testning som var opersonligt och som var snabbt. Det blev då Lexplore som vårt intresse riktades mot. Efter en introduktion av programmet var det ett enkelt  val.
 
 Hur har införandet av Lexplore påverkat ert arbete med läsning?
 
 - Vi har satsat mycket på läsning och då inte bara i svenskan och skönlitteratur utan i andra ämnen också. SO- och NO-lärare har fortbildats i språkutvecklande arbete och vi har det som uttalat utvecklingsmål på skolan.  
 
Anna berättar om att det är en trygghet för pedagoger och lärare på Nordinskolan att det inte är en personlig bedömning av elevens läsning som ligger till grund, utan ett rättvist system. Man har på skolan med hjälp av Lexplore hittat svaga läsare som har andra strategier för att klara skolan, och då även funnit elever som man testat vidare och även remitterat till logoped. Detta tycker man på skolan, att man inte hittat med sina tidigare testmetoder. 
 
Anna Rothzén ledarbild (1)

Har ni planer för att utveckla arbetet än mer i framtiden med stöd av de insikter ni får genom Lexplore? 

Vi utökar nu testningen med en årskurs varje år och vi har olika satsningar på läsning i ämnena. Det är viktigt att vi kompenserar detta med läsning i skolan då vi ser att eleverna läser mindre hemma på egen hand.  

Lexplore tackar Anna Rothzén från Nordinskolan för sitt kloka delande och önskar henne och alla kollegor lycka till i sitt fortsatta arbete med läsutveckling!

 

"Det är en trygghet att det inte är en personlig bedömning av elevens läsning som ligger till grund utan ett rättvist system. "
Anna Rothzén ledarbild (1)
Anna Rothzén
Rektor, Nordinskolan
"Vi har med hjälp av Lexplore hittat svaga läsare som har andra strategier för att klara skolan och då även funnit elever som vi testat vidare och även remitterat till logoped som vi inte hittat med våra tidigare testmetoder. "
Anna Rothzén ledarbild (1)
Anna Rothzén
Rektor, Nordinskolan