Skärmavbild 2019-09-16 kl. 11.46.00

 

EY & Lexplores rapport om läsförmågan i fyra svenska kommuner

Våren 2019 släppte revisions- och rådgivningsföretaget EY en studie med fokus på hur elevers läsförmåga påverkas av elevers och skolors olika förutsättningar. Studien är baserad på de objektiva läsdata som kommer från Lexplores metod för digitaliserad läsmätning. Kombinerat med annat tillgängligt data från kommunerna som medverkar i studien så kan några preliminära slutsatser dras

De kommuner som ingår i studien är Skellefteå, Lidingö, Mjölby och Staffanstorp.

  • Hur läsförmågan påverkas av lärartäthet och antal legitimerade lärare
  • Hur läsförmågan påverkas av föräldrars utbildningsnivå
  • Hur läsförmågan påverkas av antal specialpedagoger