Två skolchefer berättar

Om likvärdig läsutveckling, AI och att skapa en läskultur i kommunens klassrum

Webbinarium med Microsoft, Lidingö stad och Strängnäs kommun

I webbinariet den 24e mars berättade skolcheferna Stefan Anderman, Lidingö Stad, och Tommy Olsson, Strängnäs kommun, hur de använder AI-baserad läsutveckling för att öka likvärdigheten, måluppfyllelsen och för att skapa en läskultur hos skolpersonalen och i alla klassrum.

Under samtalet tillsammans med Mia Forsäng från Microsoft diskuterades vilka skillnaderna blir när en skolhuvudman tar ett samlat grepp på läsutvecklingen och använder sig av nya objektiva metoder för att komma åt likvärdig utbildning och en högre måluppfyllelse. Bland såväl svaga som starka läsare i en kommun.


”I kommunen görs en gemensam satsning mellan kommunala och fristående skolor, för att öka likvärdigheten och höja resultaten. Läsförståelse ses som en nyckelfaktor. Att via Lexplore få en överblick över samtliga skolor bidrar till att kunna rikta resurser efter behov.” säger Tommy Olsson, grundskolechef i Strängnäs kommun.

Webbinariet är kostnadsfritt. Fyll i formuläret för att se den inspelade versionen.