Läsutveckla i årskurs 7-9

Föreläsning med Jenny Edvardsson

I samarbete med Jenny Edvardsson har Lexplore tagit fram en handledning för årskurs 7-9. I handledningen får du konkreta metoder för att arbeta med läsutveckling. Jenny berättar om hur du kan använda litteraturen i din undervisning. Du får också ett förslag för en struktur och läsårsplan för de konkreta förslag som hon ger. 

Om Jenny Edvardsson

  • legitimerad lärare i svenska, historia åk 7-9 och gymnasiet samt svenska som andraspråk kommunal vuxenutbildning
  • arbetar nu som lärarutbildare vid Högskolan Kristianstad (titel adjunkt i utbildningsvetenskap)
  • författare till läromedelsserien Metafor samt handböcker och fortbildningsböcker för lärare/bibliotekarier kring läsning, literacy och digitalisering
  • debuterar som barnboksförfattare hösten 2021 med en lättläst faktabok för barn
  • prisad för sitt arbete (Svenska Akademiens Svensklärarpris, Tal- och språkpriset, Amy-priset, Guldäpplet, Lärarförbundets pedagogpris i Kristianstads kommun)
  • arbetat inom skolans värld sedan slutet av 1990-talet (lärare, förstelärare, skolledare, lärarutbildare)
  • styrelseledamot i Svensklärarföreningen och IBBY Sverige
  • ansvarig för urvalet av ungdomsböcker till Kulturrådets Barn- och ungdomsbokskatalogen

Lexplore Community

Föreläsningen med Jenny var också smygpremiären för Lexplores nya community. En plats för alla som vill fördjupa sig och diskutera läsutveckling med andra. Här kommer du hitta kurser, webbinarium, handledningar och mycket annat. Det ger dig chansen att bredda ditt nätverk, komma i kontakt kollegor och få direktkontakt med experter (som t.ex. frågestunden med Jenny Edvardsson).

Det är helt kostnadsfritt och du är välkommen att gå med i communityt även om du inte är Lexploreanvändare.

Vill du se föreläsningen med Jenny har du två alternativ.