Att läsa hemma

Med en daglig läsrutin kan du hjälpa ditt barn att behålla och utveckla sin läsförmåga. Med hjälp av vår speciallärare har vi tagit fram en daglig läsrutin som hjälper ditt barn. 

I den digitala broschyren Daglig hemmaläsning hittar du läslistor som kan hjälpa dig att skapa en struktur för en daglig lässtund. 

 

 

 

Läslista A