Lexplore Screeningplan

Med hjälp av Lexplore Screeningplan får du snabbt en överblick över hur ett år med Lexplore kan se ut. 

Med hjälp av den kan du enkelt jämföra hur er nuvarande screeningplan ser ut. Vilka delar skulle kunna tas bort om t.ex. sammanställningar och rapporteringar till skol- och förvaltningsledning skulle vara automatiserad? 

Ur innehållet: 

  • Förenkla din screeningplan
  • Kollegialt lärande 
  • Terminsplan 

SE - Screeningplan