Skolledarwebinarium

Ska en skolhuvudman lägga sig i läsinlärningen?

Ta chansen att lyssna till hur två kommuner jobbat systematiskt med läsutveckling för att nå en bättre måluppfyllelse.

Skolcheferna Stephan Anderman, Lidingö Stad, och Tommy Olsson, Strängnäs kommun, berättar hur de använder AI-baserad läsutveckling för att öka likvärdigheten, måluppfyllelsen och för att skapa en läskultur hos skolpersonalen och i alla klassrum.

Datum: 24 mars, 15.00-16.00
Plats: Online, länk skickas ut via mail
Pris: Kostnadsfritt

Intresserad men kan inte delta? Anmäl dig så får du chansen att se webinariet i efterhand.