corona-collage

Webbinarium

Hur kan de förtroendevalda dämpa fallet efter pandemin?

Runt om i Sverige diskuterar skolpolitiker och tjänstemän hur de kan säkerställa att inte corona-glappet i skolresultaten ökar ännu mer. Så här låter det till exempel i ett protokoll i en utbildningsnämnd i en medelstor svensk kommun: 

”Vi har en bit kvar vad gäller likvärdighet i skolan. Vi ser nu med stor oro på hur pandemin kommer att öka denna ojämlikhet. Utbildningsnämnden anser att nu, än mer än i vanliga fall, är det viktigt att jobba med tidiga insatser för att de effekter som pandemin orsakat på vissa elevers kunskapsresultat kan åtgärdas.”

Hur kan de förtroendevalda underlätta för att skolans likvärdighetsarbete inte ska haverera under corona-pandemin? Kan införandet av ett AI-baserat läsutvecklingsverktyg agera som ”skyddsnät” för de som behöver det bäst när närvaron i klassrummet minskar?

I Skolverkets enkät från coronaåret 2020 var slutsatsen bland annat Många av de svarande inom grundskolan uppfattar att den högre frånvaron bland personal och elever har varit en försvårande omständighet i arbetet med bedömningen.”

Här presenterar vi ett upplägg som är anpassat för det speciella läge som många skolor befinner sig i. särskilda coronawebinarium om hur skolhuvudmän kan sätta upp ett AI-baserat ”skyddsnät” för att avlasta lärarna och fånga upp de elever som behöver det allra mest.

Datum: 2 mars kl. 15.00 -15.45
Plats: Online, vi skickar ut länk
Demonstrationen är kostnadsfri.